دلهره،زیر سقف‌های نا‌ایمن

گزارشی‌ از تاب‌آوری‌کم ساختمان‌های مشهد دربرابر زلزله؛

سه شنبه / ۲۳ آبان ۹۶

دلهره،زیر سقف‌های نا‌ایمن

زلزله بیخ گوش مشهد کمین کرده است. گسل‌ها یکی از شمال و دیگری از جنوب، شهر را محصور کرده‌اند. تاریخ، گواهِ آوار آن بر سر شهر و مرگ ۴هزار نفر در سال ١٠۵٢ شمسی است؛ تاجایی‌که حتی گنبد امام‌رضا(ع) و بناهایی نظیر مسجد گوهرشاد هم در امان نمانده‌اند.

توسعه جنوب مشهد، روی خط زلزله

شهرآرا از پیش بینی های علمی درباره وقوع زمین لرزه در مشهد و وضعیت خطرناک گسل های شهر گزارش می‌دهد؛

شنبه / ۴ دی ۹۵

توسعه جنوب مشهد، روی خط زلزله

با توجه به سالروز وقوع زلزله بم در پنجم دی‌ماه که «روز ملی ایمنی در‌برابر زلزله» نام‌گذاری شده‌است، برای بررسی وضعیت زلزله‌خیزی مشهد، برآوردی از آنچه در انتظار این شهر نشسته و خطراتی که در این زمینه آن را تهدید می‌کند، با مسئولان و متخصصان این حوزه گفتگو می‌کنیم.