کمربند سبز جنوبی مشهد الگویی مناسب برای جلوگیری از حاشیه‌نشینی است

معاون دادستان مشهد:

دوشنبه / ۲۰ دی ۹۵

کمربند سبز جنوبی مشهد الگویی مناسب برای جلوگیری از حاشیه‌نشینی است

معاون دادستان مشهد گفت: به‌طور‌ قطع اگر اقدامات موثری در راستای احداث کمربند سبز جنوبی انجام نمی‌شد، امروز پدیده حاشیه‌نشینی را به‌طور‌گسترده در این منطقه شاهد بودیم.

آزادسازی 69 هکتار از ارتفاعات جنوب مشهد

پنجشنبه / ۲۵ آذر ۹۵

آزادسازی 69 هکتار از ارتفاعات جنوب مشهد

معاون دادستان: اراضی آزاد شده به برج تبدیل نشود.

فیلمبرداری و عدم کمک به مصدومین مجازات دارد

انتقاد معاون دادستان مشهد از مواجهه شهروندان با سوانح:

چهارشنبه / ۱۹ آبان ۹۵

فیلمبرداری و عدم کمک به مصدومین مجازات دارد

قاضی محمد بخشی محبی ضمن انتقاد از رفتار مردم در مواجهه با صحنه تصادفات رانندگی و حوادث از مجازات برای عدم کمک به مصدومین خبر داد.

کاهش چشمگیر پرونده‌های بهداشتی در حاشیه شهر مشهد

معاون دادستان مشهد خبر داد:

دوشنبه / ۱۷ آبان ۹۵

کاهش چشمگیر پرونده‌های بهداشتی در حاشیه شهر مشهد

معاون دادستان مشهد از ارتقای سلامت شهروندان حاشیه شهر و کاهش چشمگیر پرونده‌های بهداشتی در این مناطق خبر داد.