کَن یو اِسپیک خارجی؟

اندیشمندی می‌گفت کسی که دو زبان یاد دارد، دو نفر است؛

یکشنبه / ۲ آبان ۹۵

کَن یو اِسپیک خارجی؟

چرا باید یک زبان خارجی یاد گرفت؟ دلایل مختلفی برای این کار وجود دارد و به همین دلیل اینکه بدانید هدفتان از یادگیری زبان خارجی چیست بسیار حائز اهمیت است.