جنگ بر سر منابع آب

گفتگوی شهرآرا با دکتر حجت میان‌آبادی، پژوهشگر هیدرو پولتیک و دیپلماسی آب؛

شنبه / ۲۶ تیر ۹۵

جنگ بر سر منابع آب

حجت میان‌آبادی، پژوهشگر هیدروپولتیک و دیپلماسی آب که دکترای خود را از دانشگاه دلفت هلند دریافت کرده، به خاطر نقدهای تند و تیزش به جریان سدسازی در سال‌های گذشته در ایران و طرح‌های انتقال آب کنونی، به چهره شناخته‌شده‌ای در حوزه آب تبدیل شده است.