برج‌ها دهن کجی به حرم‌اند

سید‌محمد شجاعی، معمار و آرشیتکت معتقد است: معماری اسلامی بیان اهدافی است که «معمار مسلمان» در ذهن دارد.

شنبه / ۱۸ دی ۹۵

برج‌ها دهن کجی به حرم‌اند

معماری پیش از آنکه در حوزه فنی و مهندسی تعریف شود، پیوندی عمیق با فرهنگ داشته و دارد؛ با این حال، وجه غالبی که از «معماری در جامعه» وجود دارد، ناشی از ادبیاتی است که به نظر شبیه بنگاه‌های معاملات املاک و دلالی است تا فرهنگ.

مشهـد و خطر مک‌دونالدیزم

دکتر سید محمد مهدی غمامی

سه شنبه / ۲۸ اردیبهشت ۹۵

مشهـد و خطر مک‌دونالدیزم

مشهد و هویت‌های متکثر

دکتر مجتبی خاتونی

یکشنبه / ۱۹ اردیبهشت ۹۵

مشهد و هویت‌های متکثر

نقش رسانه در بازآرایی هویت شهری

دکتر مجتبی خاتونی

شنبه / ۱۱ اردیبهشت ۹۵

نقش رسانه در بازآرایی هویت شهری