تور ترک‌ ها برای تصاحب بازار افغانستان

رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان از غفلت ایران برای تأمین انرژی مورد نیاز هرات و نیمروز می گوید؛

جمعه / ۲۹ اردیبهشت ۹۶

تور ترک‌ ها برای تصاحب بازار افغانستان

خراسان‌رضوی به‌دلیل همسایگی با کشورهای آسیای میانه و افغانستان و استقرار بیش از پنج‌هزار واحد صنعتی از پتانسیل بالایی برای افزایش صادرات به کشورهای همسایه برخوردار است

همسایه ما در سایه دیگران

رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان از ظرفیت های همسایه شرقی و غفلت های ما می گوید؛

دوشنبه / ۲۸ تیر ۹۵

همسایه ما در سایه دیگران

افغانستان به عنوان یکی از بازارهای اصلی صادراتی ایران همواره با پیچ‌و‌خم‌های فراوانی روبه‌رو بوده است. اشتراکات فرهنگی، دینی و زبانی ما از یک طرف و حضور پرقدرت و با برنامه کشورهای رقیب از طرف دیگر، بر پیچیدگی‌های حضور ما افزوده است.

صادرات ۸۰۰‌میلیون دلاری خراسان رضوی به همسایه شرقی

مشترکات فراوان ایران و افغانستان، زمینه‌ساز توسعه مستمر تجاری است؛

شنبه / ۱ اسفند ۹۴

صادرات ۸۰۰‌میلیون دلاری خراسان رضوی به همسایه شرقی

مشترکات بسیاری در حوزه‌های زبان، فرهنگ و مرزی بین ایران و افغانستان وجود دارد و این مشترکات برای خراسان رضوی با توجه به پذیرایی این استان در دهه‌های اخیر از مهاجران افغانی بیشتر و بیشتر شده است.