سنگ کلیه کودکان گاه بدون درمان دفع می‌شود

در گفتگو با یک متخصص نفرولوژی کودکان مطرح شد؛

چهارشنبه / ۲۴ تیر ۹۴

سنگ کلیه کودکان گاه بدون درمان دفع می‌شود

«پزشک برای نوزاد ٢ماهه‌ام تشخیص سنگ کلیه داده است. آیا نوزادان هم می‌توانند دچار سنگ کلیه شوند؟» «‌مدتی است که همراه ادرار پسرم خون مشاهده می‌شود. آیا می‌تواند نشانه وجود سنگ کلیه باشد؟»