نیازمند مشارکت مردمی هستیم

احمد رمضانی، پژوهشگر حوزۀ شهری معتقد است اتکای صرف به بودجه برای حل مسائل شهرها دیگر جواب‌گو نیست؛

چهارشنبه / ۱۸ مرداد ۹۶

نیازمند مشارکت مردمی هستیم

سرمایۀ اجتماعی با اینکه مفهومی نسبتاً متأخر در علوم اجتماعی است اما سؤال این است که این مفهوم در مواجهه با مدیریت شهری چه نقشی پیدا می‌کند؟

هویت، مهم‌ترین تهدید و فرصت مشهد آینده است

سرمایۀ اجتماعی و هویت شهری مشهد در تبادل‌نظر با شش تن از نمایندگان جریان‌های فکری و مدیریتی مشهد؛

سه شنبه / ۱۹ اردیبهشت ۹۶

هویت، مهم‌ترین تهدید و فرصت مشهد آینده است

به گواه تحقیقات، سرمایۀ اجتماعی و هویت شهری مشهد در سال‌های اخیر به پایین‌ترین حد خود در بین شهروندان مشهد رسیده‌ است.

غفلت از آسیب‌های اجتماعی

نابهنجاری‌های شهری مشهد به‌شدت در حال افزایش است؛

دوشنبه / ۶ دی ۹۵

غفلت از آسیب‌های اجتماعی

توسعه متوازن شهری تنها هنگامی حاصل می‌شود که رشد همراه با بهبود در کیفیت زندگی شامل کاهش در نابهنجاری‌ها و آسیب‌های شهری باشد. نابهنجاری‌ها و آسیب‌های شهری از جمله مهم‌ترین عوامل تحلیل برنده توسعه شهری در ابعاد مختلف محسوب می‌شود

حذف سرمایه اجتماعی نتیجه قراردادهای محرمانه

دکتر وحید ارشدی

پنجشنبه / ۱۸ شهریور ۹۵

حذف سرمایه اجتماعی نتیجه قراردادهای محرمانه

کارهای بزرگ با سرمایه های کوچک محقق می شود

در هم اندیشی « استفاده از سرمایه های خُرد در طرح های شهری» مطرح شد

شنبه / ۲۰ تیر ۹۴

کارهای بزرگ با سرمایه های کوچک محقق می شود

پروژه‌های مختلف در این شهر(مثل پدیده و...) و حجم سرمایه‌گذاری‌های خُرد مردمی مشارکت‌کننده در آن‌ها خبر از پتانسیل عظیم این شاخه می‌دهد. پتانسیلی که باید برای استفاده صحیح از آن فکری کرد. موضوع اصلی این هم‌اندیشی «سرمایه‌های خُرد و استفاده آن در طرح‌های شهری» بود که در کنار آن مباحث مهمی مطرح شد که گاه کم‌اهمیت‌تر از موضوع اصلی نبود.