پرونده استکبار ستیزی

چهارشنبه / ۱۳ آبان ۹۴

پرونده استکبار ستیزی

پرونده ویژه کشف رود

چهارشنبه / ۱۳ آبان ۹۴

پرونده ویژه کشف رود

پرونده موضوعی حاشیه شهر مشهد

چهارشنبه / ۱۹ فروردین ۹۴

پرونده موضوعی حاشیه شهر مشهد

یک‌سوم جمعیت مشهد حاشیه‌نشینند، این مطلب را رسانه‌ها بارها گفته و نوشته‌اند؛ اما حتی این همه تکرار هم باعث نشده است تا این یک‌سوم جمعیت شهر، در معادلات بودجه‌ای مسئولان کشور جایی پیدا کنند.