وضعیت قرمز

فقط یک‌دهم خانواده‌های مشهدی آمادگی مقابله با حوادث و اتفاقات غیرمترقبه را دارند؛

سه شنبه / ۱۶ آبان ۹۶

وضعیت قرمز

زندگی آدمی به مویی بند است و خیلی وقت‌ها هم در نوسان بین همین ثانیه‌هاست که بود و نبودش معنا پیدا می‌کند. «اورژانس» هم، به همین دلیل است که شکل گرفته.

کمک‌های اولیه مخصوص دوچرخه

دوشنبه / ۲۶ خرداد ۹۳

کمک‌های اولیه مخصوص دوچرخه

این وسیله به‌صورت یک ساق‌بند طراحی شده است که به‌راحتی می‌توان آن را به بدنه دوچرخه متصل کرد.