کشاورزی ارگانیک را نمی‌فهمند

گفتگو با محمد شریفی‌مقدم، مؤلف و مجری برنامۀ ترویج کشاورزی پایدار:

شنبه / ۲۴ تیر ۹۶

کشاورزی ارگانیک را نمی‌فهمند

در‌حالی‌که بسیاری از کشورها با تعریف نظام‌های جامع توسعه‌ای حرکت به‌سمت کشاورزی ارگانیک را آغاز کرده‌اند، در کشور ما از میان ۳۷‌میلیون هکتار اراضی دارای پتانسیل، فقط نزدیک‌به ۸۰هکتار تاکنون تحت پوشش ارگانیک قرار گرفته‌ است.

محصولات تراریخته از رویا تا واقعیت

پروفسور علی کرمی‌ در گفتگو با شهرآرا از مضرات محصولات تراریخته و عدم شفافیت در این باره می گوید؛

جمعه / ۱۵ اردیبهشت ۹۶

محصولات تراریخته از رویا تا واقعیت

در ابتدا که دانشمندان مواد غذایی تراریخته را با استفاده از علم دستکاریِ ژنی تولید کردند، قول افزایش کمیت و کیفیت محصول را دادند.

هیچ راه حل غیر آزمایشگاهی برای تشخیص محصولات ارگانیک وجود ندارد

عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی:

دوشنبه / ۱۸ اسفند ۹۳

هیچ راه حل غیر آزمایشگاهی برای تشخیص محصولات ارگانیک وجود ندارد

عضو هیأت علمی گروه زیست فناوری مواد غذایی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی گفت: برای تشخیص محصولات ارگانیک از محصولات معمولی هیچ راه حل غیر آزمایشگاهی از قبیل تمایز رنگ، بافت و ... وجود ندارد.

جهاد کشاورزی تولید محصولات ارگانیک را در اولویت قرار دهد

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:

جمعه / ۲۲ فروردین ۹۳

جهاد کشاورزی تولید محصولات ارگانیک را در اولویت قرار دهد

شهرآراآنلاین: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت جهاد کشاورزی باید بهبود وضعیت خاک و تولید محصولات ارگانیک را در اولویت قرار دهد.