درد پهلو و شکم را سرسری نگیرید

دردهایی که گاهی عادی تلقی می‌شوند

یکشنبه / ۲۱ تیر ۹۴

درد پهلو و شکم را سرسری نگیرید

همه ما به نوعی شکم درد یا معده درد را تجربه کرده‌ایم، دردهایی زودگذر که خیلی به آن توجه نداشته و با بهبودشان از آن عبور کرده‌ایم. درد پهلو نیز دردی است که گاه دچارش می‌شویم؛ اما چون اغلب در حین انجام فعالیت بدنی مانند دویدن سریع، بلند کردن جسمی سنگین و... بروز می‌کند آن را خیلی جدی نمی‌گیریم و بر بهبود آن صبر می‌کنیم.

علت درد پهلوهایم چیست؟

جمعه / ۲۲ آذر ۹۲

علت درد پهلوهایم چیست؟

شهرآراآنلاین: 7146...0915: بانویى 39‌ساله هستم. حدود یک‌سال و سه ماه پیش، عمل کیسه صفرا انجام دادم، ولی درد پهلوهایم از بین نرفت. با وجود اینکه پزشکان معتقد بودند که اگر کیسه صفرا را که سنگ داشت بردارم، خوب می‌شوم، ولی در حال حاضر از دردپهلو رنج می‌برم. حدود یک‌سال است که کشاله‌هاى ران و پاهایم تقریبا بى‌حس است و با وجود مراجعه‌هاى بسیار به پزشکان درمان نشده‌ام و فکر می‌کنم گرفتگى رگ باشد. به نظر شما علت چیست؟