پستچی دیگر در نمی‌زند

معرفی ۴سرویس هوشمند اداره پست خراسان رضوی؛

شنبه / ۲۰ آبان ۹۶

پستچی دیگر در نمی‌زند

اداره‌های پست در سرتاسر دنیا و به تبع آن در ایران سال‌هاست که خود را در حوزه ارسال و دریافت نامه‌ها محدود نکردند و پا را فراتر در دنیای فناوری‌گذاشتند.

ملالی نیست جز دوری روی ماهت

پستچی ها هنوز هم به عشق این عبارت، درِ خانه های اهالی را می زنند

دوشنبه / ۲۲ دی ۹۳

ملالی نیست جز دوری روی ماهت

زهره بهمن پور- حاضر است هر کاری را برای فهمیدن نشانی انجام دهد. چند بار اول تا آخر نشانی را مرور می کند و باز چیزی دستگیرش نمی شود. در هفته یکی دو نامه این طور دستشان می رسد؛ نامه های دستخط دکتری...

پیامک ، حس نامه را ندارد

پستچی محله المهدی : هنوز کسانی هستند که نامه نوشتن را دوست دارند

سه شنبه / ۲۹ مهر ۹۳

پیامک ، حس نامه را ندارد

مهدي رأفتي زاده متولد سال 1357 است. او 10سال پيش با شرکت در فراخواني، شغل آزاد را رها مي کند و وارد اداره پست مي شود.