مـا متـهمـیم

شاید یکی از قربانی کنندگان اصلی کودکان بی‌گناهمان، خود ما باشیم؛

یکشنبه / ۲۵ تیر ۹۶

مـا متـهمـیم

بیشتر خانواده‌ها به کودکان خود می‌گویند که با غریبه‌ها صحبت نکن و چیزی از آن‌ها نگیر و به‌دنبال آن‌ها راه نیفت و صحبت‌های دیگری از این قبیل، اما باید به این نکته توجه داشت که این قبیل توصیه‌ها لازم است اما کافی نیست ...

آزار جنسی 22 درصد زنان انگلیسی در مدرسه

دوشنبه / ۳ اسفند ۹۴

آزار جنسی 22 درصد زنان انگلیسی در مدرسه

یک موسسۀ خیریۀ بریتانیایی اعلام کرد دست‌کم یک پنجم زنان انگلیسی در دوران مدرسه تجربۀ تماس جنسی ناخواسته داشته‌اند و این آزارها درخصوص نیمی از آن‌ها مکرر بوده است.

انتقاد پاپ از پنهان کردن رسوایی جنسی کلیسا

سه شنبه / ۷ مهر ۹۴

انتقاد پاپ از پنهان کردن رسوایی جنسی کلیسا

پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان مقام‌های کلیسا را که بر سوءاستفاده جنسی کشیش‌ها کودکان سرپوش گذاشته‌اند «گناهکار» دانست.

تنبیه در چارچوب آزار!

رفتارها و موقعیت‌هایی که افراد را به کودک آزاری ترغیب می‌کند

سه شنبه / ۲۴ دی ۹۲

تنبیه در چارچوب آزار!

شهرآرا آنلاین: کمی که اعتمادش را جلب می‌کنم، بازوی کبود از کمربند پدرش را نشانم می‌دهد.

«غفلت» عامل ۷۰ درصد کودک آزاری‌ها

فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان تشریح کرد

سه شنبه / ۹ مهر ۹۲

«غفلت» عامل ۷۰ درصد کودک آزاری‌ها

شهرآرا آنلاین: فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان گفت: غفلت اعم از عاطفی و فیزیکی 60 تا 70 درصد سوء رفتار با کودکان را تشکیل می‌دهد. خشونت فیزیکی 20 درصد و سوء رفتار جنسی نیز 10 درصد آمار کودک آزاری‌ها را به خود اختصاص می‌دهند.