صحبت کردن با اتومبیل در موبایل

قاسم رفیعا

جمعه / ۲۴ آذر ۹۶

صحبت کردن با اتومبیل در موبایل

من نمی‌دانم چه اشکالی دارد آدم با موبایلش داخل ماشین صحبت کند. من کسانی را می‌شناسم که اتومبیل خریده‌اند که بروند داخلش با موبایل صحبت کنند. در کشوری که کیوسک تلفن عمومی ندارد، امکان دیگری جز اتومبیل درحال حرکت برای صحبت‌کردن وجود دارد؟

شهرآرا باید به همۀ هنرمندان توجه کند

قاسم رفیعا

شنبه / ۱۵ مهر ۹۶

شهرآرا باید به همۀ هنرمندان توجه کند

مشورت

یکشنبه / ۲۶ شهریور ۹۶

مشورت

مشورت‌کردن با هرکسی را نمی‌توان دلیل عقل دانست

نگرانیم

جمعه / ۲۴ شهریور ۹۶

نگرانیم

دقت کرده‌اید ما چقدر نگرانیم و فضای مجازی پر شده است از نگرانی که چه بخوریم و چه نخوریم و چه بپوشیم و چه نپوشیم و چه بکشیم و چه نکشیم؟!

احترام

دوشنبه / ۲۰ شهریور ۹۶

احترام

بیشتر ما به نظر دیگران دربارۀ خودمان اهمیت نمی‌دهیم؛ اهمیت نمی‌دهیم یا ‌طوری رفتار می‌کنیم که گویا نظر دیگران برای ما به‌هیچ‌وجه اهمیت ندارد.

اخلاق انتخاباتی

قاسم رفیعا

چهارشنبه / ۶ اردیبهشت ۹۶

اخلاق انتخاباتی

جای خودمان باشیم

قاسم رفیعا

پنجشنبه / ۳۱ فروردین ۹۶

جای خودمان باشیم

کیبورد!

قاسم رفیعا

چهارشنبه / ۳۰ فروردین ۹۶

کیبورد!

انتخابات

قاسم رفیعا

شنبه / ۱۹ فروردین ۹۶

انتخابات

داعش در جاده

قاسم رفیعا

پنجشنبه / ۱۷ فروردین ۹۶

داعش در جاده

فکر خلاقانه

قاسم رفیعا

پنجشنبه / ۱۷ فروردین ۹۶

فکر خلاقانه

ضامن

قاسم رفیعا

دوشنبه / ۲۳ اسفند ۹۵

ضامن

فرهنگ‌سازی

قاسم رفیعا

یکشنبه / ۲۲ اسفند ۹۵

فرهنگ‌سازی