قانون‌های بی‌وجدان و وجدان‌های قانونی

سید مصطفی فاطمی‌نسب

چهارشنبه / ۱۳ اردیبهشت ۹۶

قانون‌های بی‌وجدان و وجدان‌های قانونی

بزک رسانه‌ای چهره آمریکا و مصادیق آن

سیدمصطفی فاطمی‌نسب

شنبه / ۱۳ تیر ۹۴

بزک رسانه‌ای چهره آمریکا و مصادیق آن

فرمایشات مقام معظم رهبری در محضر خانواده شهدا نکاتی کلیدی برای اصحاب رسانه و حقیقت‌جویان رسانه‌ای داشت. نکاتی که اگر دست‌به‌دست و دهان‌به‌دهان در میان اصحاب رسانه و مطبوعات ما بچرخد، می‌تواند معیار و محک راستینی برای سنجش رفتار انقلابی در رسانه‌های جمهوری اسلامی ‌باشد؛