ضرورت شناخت نفوذ در حقوق بشر آمریکایی

محمدحسن قدیری ابیانه

سه شنبه / ۸ تیر ۹۵

ضرورت شناخت نفوذ در حقوق بشر آمریکایی

اقتصاد استراحتی!

محمدحسن قدیری ابیانه

شنبه / ۲۴ مرداد ۹۴

اقتصاد استراحتی!

مشکل بزرگ اقتصاد ایران این است که به‌جای وابستگی به کار و تلاش آحاد مردم، به نفت وابسته است.

سیاست کج‌دار و مریز روس‌ها در منطقه

دکتر محمدحسن قدیری ابیانه

پنجشنبه / ۱۱ تیر ۹۴

سیاست کج‌دار و مریز روس‌ها در منطقه

رقابت میان بلوک غرب و شوروی از دیر باز وجود داشته است. غربی‌ها در گذشته تلاش داشتند هم کمونیسم را به شکست بکشانند و هم اتحاد جماهیر شوروی را تجزیه کنند که اشتباه استراتژیک و تاریخی شوروی در حمله به افغانستان و شکست آن در این حمله، زمینه را برای تجزیه این کشور فراهم کرد.