طالبانی که بود، طالبانی که هست

آیت الله سید محمود‌ هاشمی

سه شنبه / ۹ تیر ۹۴

طالبانی که بود، طالبانی که هست

ویژگی‌های طالبانِ ٢٠١٥ ؛