داعش همه مخالفانش را دشمن می‌داند

دکتر مهدی فرمانیان

دوشنبه / ۸ تیر ۹۴

داعش همه مخالفانش را دشمن می‌داند

به بهانه عملیات انتحاری در مسجد شیعیان؛