اما‌و‌اگرهای پیمان پولی برای توجیه کم‌کاری‌

حسین حاجیلو

چهارشنبه / ۲۷ خرداد ۹۴

اما‌و‌اگرهای پیمان پولی برای توجیه کم‌کاری‌

پیمان پولی دوجانبه راهکاری است که بارها و بارها توسط جامعه علمی‌نخبگانی، تولیدکنندگان و تجار کشور مطرح شده و پیشنهادی است که حتی قبل از شوک ارزی سال٩٠، به بانک مرکزی ارائه شده بود.