«انقلابی‌گری» یعنی منزوی کردن آمریکا در دنیا

دکتر جمال یزدانی

پنجشنبه / ۱۵ تیر ۹۶

«انقلابی‌گری» یعنی منزوی کردن آمریکا در دنیا

امام و مهندسی معکوسِ اثرگذاری بر مردم

دکتر جمال یزدانی

سه شنبه / ۱۶ خرداد ۹۶

امام و مهندسی معکوسِ اثرگذاری بر مردم

تجربۀ موفق انقلاب در مدیریت فرهنگی مردم محور (٢)

دکتر جمال یزدانی

پنجشنبه / ۲۸ اردیبهشت ۹۶

تجربۀ موفق انقلاب در مدیریت فرهنگی مردم محور (٢)

تجربه موفق انقلاب در مدیریت فرهنگی مردم محور

دکتر جمال یزدانی

سه شنبه / ۲۶ اردیبهشت ۹۶

تجربه موفق انقلاب در مدیریت فرهنگی مردم محور

شورای عالی انفعال فرنگی!

دکتر جمال یزدانی

دوشنبه / ۱۸ اردیبهشت ۹۶

شورای عالی انفعال فرنگی!

مطهری و مبارزه‌های انتخاباتی

دکتر جمال یزدانی

شنبه / ۱۶ اردیبهشت ۹۶

مطهری و مبارزه‌های انتخاباتی

چرا مشهد دوست‌داشتنی؟

دکتر جمال یزدانی

چهارشنبه / ۲۰ بهمن ۹۵

چرا مشهد دوست‌داشتنی؟

خیزش عماری‌ها در ٩دی

دکتر جمال یزدانی

پنجشنبه / ۹ دی ۹۵

خیزش عماری‌ها در ٩دی

وحدت بی‌یال و دم و اشکم!

دکتر جمال یزدانی

دوشنبه / ۲۲ آذر ۹۵

وحدت بی‌یال و دم و اشکم!

مردم، کتاب و انقلاب اسلامی

دکتر جمال یزدانی

دوشنبه / ۲۴ آبان ۹۵

مردم، کتاب و انقلاب اسلامی

روشن‌فکران و متحجران مشغول کارند!

دکتر جمال یزدانی

سه شنبه / ۴ خرداد ۹۵

روشن‌فکران و متحجران مشغول کارند!

الگوی پیشرفت تجربه زیسته‌محور

دکتر جمال یزدانی

سه شنبه / ۷ اردیبهشت ۹۵

الگوی پیشرفت تجربه زیسته‌محور

ضرورت رسیدن به موسیقی انقلاب اسلامی

دکتر جمال یزدانی

دوشنبه / ۹ آذر ۹۴

ضرورت رسیدن به موسیقی انقلاب اسلامی

مشهد در حوزه ابراز موسیقی دچار مشکل است و دولت نه به این خاطر که این مسئله یکی از مولفه‌های هویتی است، بلکه بیشتر برای حفظ وجهه کشوری خود بیان می‌کند که «به‌مناسبت مشهد٢٠١٧ می‌خواهیم کنسرت را احیا کنیم»؛ بنابراین مسئله کنسرت بیش از آنکه مسئله‌ای گفتمانی باشد، بحثی سیاسی است. ‌