چرا مشهد دوست‌داشتنی؟

دکتر جمال یزدانی

چهارشنبه / ۲۰ بهمن ۹۵

چرا مشهد دوست‌داشتنی؟

خیزش عماری‌ها در ٩دی

دکتر جمال یزدانی

پنجشنبه / ۹ دی ۹۵

خیزش عماری‌ها در ٩دی

وحدت بی‌یال و دم و اشکم!

دکتر جمال یزدانی

دوشنبه / ۲۲ آذر ۹۵

وحدت بی‌یال و دم و اشکم!

مردم، کتاب و انقلاب اسلامی

دکتر جمال یزدانی

دوشنبه / ۲۴ آبان ۹۵

مردم، کتاب و انقلاب اسلامی

روشن‌فکران و متحجران مشغول کارند!

دکتر جمال یزدانی

سه شنبه / ۴ خرداد ۹۵

روشن‌فکران و متحجران مشغول کارند!

الگوی پیشرفت تجربه زیسته‌محور

دکتر جمال یزدانی

سه شنبه / ۷ اردیبهشت ۹۵

الگوی پیشرفت تجربه زیسته‌محور

ضرورت رسیدن به موسیقی انقلاب اسلامی

دکتر جمال یزدانی

دوشنبه / ۹ آذر ۹۴

ضرورت رسیدن به موسیقی انقلاب اسلامی

مشهد در حوزه ابراز موسیقی دچار مشکل است و دولت نه به این خاطر که این مسئله یکی از مولفه‌های هویتی است، بلکه بیشتر برای حفظ وجهه کشوری خود بیان می‌کند که «به‌مناسبت مشهد٢٠١٧ می‌خواهیم کنسرت را احیا کنیم»؛ بنابراین مسئله کنسرت بیش از آنکه مسئله‌ای گفتمانی باشد، بحثی سیاسی است. ‌

ساماندهی فطری جامعه

دکتر جمال یزدانی

شنبه / ۲ آبان ۹۴

ساماندهی فطری جامعه

نسبت مذاکرات هسته‌ای و فرهنگ استکبار ستیزی

دکتر جمال یزدانی

شنبه / ۳ مرداد ۹۴

نسبت مذاکرات هسته‌ای و فرهنگ استکبار ستیزی

در یادداشت قبل با‌عنوان «‌تأثیر مذاکرات بر فرهنگ جامعه» در تاریخ ٢٣‌خردادماه به آثار و تبعات روان‌شناختی و اجتماعی مذاکرات هسته‌ای و ضرورت مدیریت این تبعات اشاره کردیم؛ اما اکنون درصدد آنیم که مذاکرات هسته‌ای چه اثراتی بر فرهنگ عمومی جامعه ایرانی می‌گذارد؟

تأثیر مذاکرات بر فرهنگ  جامعه

دکتر جمال یزدانی

شنبه / ۲۳ خرداد ۹۴

تأثیر مذاکرات بر فرهنگ  جامعه

اگر بپذیریم نهادهای اجتماعی تاثیر و تاثر متقابل بر یکدیگر دارند و اگر بپذیریم هر اقدامی در حوزه سیاسی تاثیرات خودش را در حوزه فرهنگ و اجتماع می‌گذارد باید بگوییم که ارتباط بین افراد یک جامعه، ارتباطی دینامیکی است و نه مکانیکی