مشارکت فعال زنان در جامعه مبتنی بر تعالیم اسلامی

انسیه غفوری شعرباف

سه شنبه / ۵ خرداد ۹۴

مشارکت فعال زنان در جامعه مبتنی بر تعالیم اسلامی

هر تحولی نیازمند اراده زنان است، زنان نیمه‌فعال یک جامعه هستند که بر نیمه دیگر نیز اثر گذارند. زنان دارای قدرت تربیت، مشارکت، مدیریت و مقاومت هستند، پس جوامعی می‌توانند به پیشرفت و توسعه دست یابند که از مشارکت واقعی و متناسب با ظرفیت‌ها و ویژگی‌های روحی و جسمی بانوان بهره‌مند شوند.