مسئولان شعار می‌دهند اما مردم حمایت می‌خواهند

محدثه شوشتری

پنجشنبه / ۳۱ اردیبهشت ۹۴

مسئولان شعار می‌دهند اما مردم حمایت می‌خواهند

از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت، یک‌سال گذشت