حلقه های قرآنی و پرورش نیروی انقلابی

سید جواد سادات فاطمی

سه شنبه / ۲۹ اردیبهشت ۹۴

حلقه های قرآنی و پرورش نیروی انقلابی

سابقه فعالیت‌های قرآنی در مشهد به پیش از انقلاب برمی‌گردد و شاید بتوان گفت که این محافل تنها مکان فعالیت چهره‌های نخبه انقلابی و تنها محل ظهور گفتمان‌های جدید در حوزه دین بود؛