زندگی در تراکم

مهدی ابراهیمی

شنبه / ۷ شهریور ۹۴

زندگی در تراکم

براساس اعلام مسئولان مدیریت شهری، هزینه سالانه نگهداری موجود زنده‌ای مانند شهر مشهد حدود ١٠٠٠میلیارد تومان برآورد شده و اگر قرار باشد «کیفیت زندگی» در شهر از این که هست «بهتر» شود، بیش از ١۵٠٠میلیارد تومان هزینه برای بهینه‌سازی یا توسعه زیرساخت‌ها لازم است.

زبان و حفظ هویت دینی

ابراهیم مهدوی

یکشنبه / ۲۷ اردیبهشت ۹۴

زبان و حفظ هویت دینی

به مناسبت بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی