فرمول جدید مالیاتی دولت برای کاهش رونق در بخش مسکن به زبان ساده!

دکتر سعید شعرباف تبریزی

یکشنبه / ۲۸ خرداد ۹۶

فرمول جدید مالیاتی دولت برای کاهش رونق در بخش مسکن به زبان ساده!

هویت دوست‌داشتنی مشهد

دکتر سعید شعرباف تبریزی

دوشنبه / ۲۵ بهمن ۹۵

هویت دوست‌داشتنی مشهد

فتنه، انقلاب، مردم

دکتر سعید شعرباف تبریزی

چهارشنبه / ۸ دی ۹۵

فتنه، انقلاب، مردم

تجربه تلخ بازسازی بافت اطراف حرم دوباره تکرار نشود...

دکتر سعید شعرباف تبریزی

پنجشنبه / ۲۵ آذر ۹۵

تجربه تلخ بازسازی بافت اطراف حرم دوباره تکرار نشود...

بناست حساب روح برجام از جسمش جدا شود؟!

دکتر سعید شعرباف

پنجشنبه / ۴ آذر ۹۵

بناست حساب روح برجام از جسمش جدا شود؟!

چالش توسعه طرح‌های شهری! برای مشهد

دکتر سعید شعرباف

یکشنبه / ۲۳ آبان ۹۵

چالش توسعه طرح‌های شهری! برای مشهد

زندگی به سبک مدیران!

دکتر سعید شعرباف‌تبریزی

پنجشنبه / ۶ آبان ۹۵

زندگی به سبک مدیران!

شبکه به هم آمیخته ثروت- قدرت

دکتر سعید شعرباف

سه شنبه / ۱۶ شهریور ۹۵

شبکه به هم آمیخته ثروت- قدرت

پیوند ساختار یافته برخی مدیران رده بالای اقتصادی در آستان قدس با ساختارهای قدرت تصمیم‌گیر در مدیریت شهری مشهد، زمینه مهمی برای اکثر ناکارآمدی‌ها و بی‌قانونی‌های قابل تامل اما با ظواهر قانونی را پدید آورده است.

درباره احیای بوستان طرق توسعه خیالی یا پیشرفت متعالی؟

دکتر سعید شعرباف

سه شنبه / ۲۶ مرداد ۹۵

درباره احیای بوستان طرق توسعه خیالی یا پیشرفت متعالی؟

دغدغه هویت یا بازی سیاسی؟

دکتر سعید شعرباف‌تبریزی

یکشنبه / ۹ خرداد ۹۵

دغدغه هویت یا بازی سیاسی؟

بازی با تخصص

دکتر سعید شعرباف

یکشنبه / ۱۱ بهمن ۹۴

بازی با تخصص

این روزها، شاید کمتر متن مربوط به انتخابات را بتوان یافت که در شاخص‌های مربوط به فرد از متخصص‌بودن و بابرنامه‌بودن سخنی به‌میان نیاورده باشد.

بازی سیاسیون با شاخص‌های انتخاباتی

دکتر سعید شعرباف تبریزی

یکشنبه / ۲۷ دی ۹۴

بازی سیاسیون با شاخص‌های انتخاباتی

در علوم مهندسی مشهور است که شناخت ماهیت و ویژگی‌های بنیادی یک سیستم در گرو  بررسی وضعیت آن، در شرایط خاص و حساس است.

درباره مواضع صریح رهبری پیرامون شتاب علمی

دکتر سعید‌ شعرباف

یکشنبه / ۲۴ آبان ۹۴

درباره مواضع صریح رهبری پیرامون شتاب علمی