ما ابوذر ، شما سلمان

محسن بذرگری هاشمی

یکشنبه / ۳ خرداد ۹۴

ما ابوذر ، شما سلمان

خط روشن تکلیف در صمیمانه ای با مردم شهر امام رضا(ع)؛

الان مسئله اصلی، انتخابات نیست

محسن بذرگری هاشمی

سه شنبه / ۲۲ اردیبهشت ۹۴

الان مسئله اصلی، انتخابات نیست

ما که رسانه‌ای هستیم و شامه‌مان حساس است، متوجه می‌شویم که برخی عکس‌ها و خبرهای این روزها نه ارتباطی با مردم دارد و نه با مشکلات مردم. ژست است؛ ژست تبلیغاتی و انتخاباتی.