مشهد، پایتخت شعر

محمدسرور رجایی

چهارشنبه / ۱۸ اسفند ۹۵

مشهد، پایتخت شعر

کتابخانۀ «مهر‏برزین» بلخ

محمدسرور رجایی

سه شنبه / ۱۰ اسفند ۹۵

کتابخانۀ «مهر‏برزین» بلخ

سرود ماندگار انقلاب

محمدسرور رجایی

دوشنبه / ۲۵ بهمن ۹۵

سرود ماندگار انقلاب

شهر آشنایی کجاست؟

محمدسرور رجایی

سه شنبه / ۱۹ بهمن ۹۵

شهر آشنایی کجاست؟

تجلیل از استاد مایل هروی

محمدسرور رجایی

سه شنبه / ۲۸ دی ۹۵

تجلیل از استاد مایل هروی

قصه داستان افغانستان

محمدسرور رجایی

شنبه / ۲۵ دی ۹۵

قصه داستان افغانستان

بود و نبود نشریه‏‌های فرهنگی مهاجران

محمدسرور رجایی

سه شنبه / ۱۴ دی ۹۵

بود و نبود نشریه‏‌های فرهنگی مهاجران

خروسان باغ بابر در تهران

محمدسرور رجایی

سه شنبه / ۷ دی ۹۵

خروسان باغ بابر در تهران

جایزه ادبی جلال

محمدسرور رجایی

شنبه / ۴ دی ۹۵

جایزه ادبی جلال

به احترام مهاجران جهان

محمدسرور رجایی

چهارشنبه / ۱ دی ۹۵

به احترام مهاجران جهان

این روزهای خوش همدلی

محمدسرور رجایی

دوشنبه / ۲۲ آذر ۹۵

این روزهای خوش همدلی

از اوغانستان آمدیم؛ از بامیان

محمدسرور رجایی

سه شنبه / ۱۶ آذر ۹۵

از اوغانستان آمدیم؛ از بامیان

سرفرازی نیزه‏‌های شعر

محمدسرور رجایی

سه شنبه / ۲۵ آبان ۹۵

سرفرازی نیزه‏‌های شعر