تجلیل از استاد مایل هروی

محمدسرور رجایی

سه شنبه / ۲۸ دی ۹۵

تجلیل از استاد مایل هروی

قصه داستان افغانستان

محمدسرور رجایی

شنبه / ۲۵ دی ۹۵

قصه داستان افغانستان

بود و نبود نشریه‏‌های فرهنگی مهاجران

محمدسرور رجایی

سه شنبه / ۱۴ دی ۹۵

بود و نبود نشریه‏‌های فرهنگی مهاجران

خروسان باغ بابر در تهران

محمدسرور رجایی

سه شنبه / ۷ دی ۹۵

خروسان باغ بابر در تهران

جایزه ادبی جلال

محمدسرور رجایی

شنبه / ۴ دی ۹۵

جایزه ادبی جلال

به احترام مهاجران جهان

محمدسرور رجایی

چهارشنبه / ۱ دی ۹۵

به احترام مهاجران جهان

این روزهای خوش همدلی

محمدسرور رجایی

دوشنبه / ۲۲ آذر ۹۵

این روزهای خوش همدلی

از اوغانستان آمدیم؛ از بامیان

محمدسرور رجایی

سه شنبه / ۱۶ آذر ۹۵

از اوغانستان آمدیم؛ از بامیان

سرفرازی نیزه‏‌های شعر

محمدسرور رجایی

سه شنبه / ۲۵ آبان ۹۵

سرفرازی نیزه‏‌های شعر

نفس‌کشیدن

محمدسرور رجایی

شنبه / ۱۵ آبان ۹۵

نفس‌کشیدن

ما که غریبه نیستیم، هستیم؟

محمدسرور رجایی

چهارشنبه / ۵ آبان ۹۵

ما که غریبه نیستیم، هستیم؟

پیشروی به پایتخت داعش

محمدسرور رجایی

سه شنبه / ۴ آبان ۹۵

پیشروی به پایتخت داعش

خانه ما کشور ماست

محمدسرور رجایی

دوشنبه / ۱۲ مهر ۹۵

خانه ما کشور ماست