مشهد، پایتخت عکاسی مهاجران افغانستانی

محمدسرور رجایی

دوشنبه / ۱۸ اردیبهشت ۹۶

مشهد، پایتخت عکاسی مهاجران افغانستانی

کتاب، فرصتی برای رفاقت‏‌‌‌های فرهنگی

محمدسرور رجایی

یکشنبه / ۱۷ اردیبهشت ۹۶

کتاب، فرصتی برای رفاقت‏‌‌‌های فرهنگی

گرگ و برۀ دوست‌داشتنی

محمدسرور رجایی

یکشنبه / ۱۰ اردیبهشت ۹۶

گرگ و برۀ دوست‌داشتنی

شهدای مدافع وطن

محمدسرور رجایی

دوشنبه / ۴ اردیبهشت ۹۶

شهدای مدافع وطن

«بخوان افغانستان»

محمدسرور رجایی

شنبه / ۲ اردیبهشت ۹۶

«بخوان افغانستان»

کودکان و کتاب‏خوانی

محمدسرور رجایی

سه شنبه / ۱۵ فروردین ۹۶

کودکان و کتاب‏خوانی

مشهد، پایتخت شعر

محمدسرور رجایی

چهارشنبه / ۱۸ اسفند ۹۵

مشهد، پایتخت شعر

کتابخانۀ «مهر‏برزین» بلخ

محمدسرور رجایی

سه شنبه / ۱۰ اسفند ۹۵

کتابخانۀ «مهر‏برزین» بلخ

سرود ماندگار انقلاب

محمدسرور رجایی

دوشنبه / ۲۵ بهمن ۹۵

سرود ماندگار انقلاب

شهر آشنایی کجاست؟

محمدسرور رجایی

سه شنبه / ۱۹ بهمن ۹۵

شهر آشنایی کجاست؟

تجلیل از استاد مایل هروی

محمدسرور رجایی

سه شنبه / ۲۸ دی ۹۵

تجلیل از استاد مایل هروی

قصه داستان افغانستان

محمدسرور رجایی

شنبه / ۲۵ دی ۹۵

قصه داستان افغانستان

بود و نبود نشریه‏‌های فرهنگی مهاجران

محمدسرور رجایی

سه شنبه / ۱۴ دی ۹۵

بود و نبود نشریه‏‌های فرهنگی مهاجران