در حال بارگذاری پلیر، لطفا منتظر بمانید ...

فیلم / واکنش جالب خبرنگاران حاضر در نشست خبری به زلزله مشهد

کلیــد واژه هــا
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی