در حال بارگذاری پلیر، لطفا منتظر بمانید ...

فیلم / لحظه پرتاب نارنجک دستی به داخل خودرو پلیس در مشهد

فیلم وحشتناک از لحظه پرتاب نارنجک دستی به داخل خودرو پلیس در مشهد و خروج دلخراش مامور انتظامی از داخل ماشین
کلیــد واژه هــا
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی